LUCID, Centrum voor Woord Beeld en Geluid

LUCID, Centrum voor Woord Beeld en Geluid

LUCID, Centrum voor Woord Beeld en Geluid

LUCID, Centrum voor Woord Beeld en Geluid

Film- en theaterhuis Provadja en het nieuw op te richten Lucebert-museum gaan samen in het nieuwe Centrum voor Woord Beeld en Geluid. De locatie bevindt zich in het centrum van Alkmaar aan het Doelenveld. Onderdeel van het ontwerp is de herbestemming van het oudste rijksmonument van Alkmaar, De Doelen.

LOCATIE: ALKMAAR
CATEGORIE: UTILITTEITSBOUW, PRIJSVRAAG / EUROPESE AANBESTEDING
OPDRACHTGEVER: GEMEENTE ALKMAAR,
PROGRAMMA: THEATER, FILMHUIS, MUSEUM
PERIODE: 2007-2008
ZILT_lucid_13
ZILT_lucid_09
ZILT_lucid_12
ZILT_lucid_08
ZILT_lucid_T03
ZILT_lucid_T04
ZILT_lucid_11
ZILT_lucid_T05
ZILT_lucid_13
ZILT_lucid_sq_02

Uitgangspunt voor het ontwerp is het herstel van het Doelenveld. Hierdoor komt het rijksmonument weer vrij in de ruimte te liggen, zichtbaar en deel uitmakend van de stad. In het monument komt een deel van het museum waaronder een winkel, bibliotheek / kenniscentrum, leeszaal. De rest van het programma waaronder de grote expositiezaal en het theater en de filmzalen komen in compacte nieuwbouw naast het monument.

Een passage – tussen het Doelenveld en de Doelenstraat – verbindt het monument met het nieuwbouwge­deelte. Deze route vormt de entree van het ge­hele complex en koppelt tegelijk alle functies aan elkaar. Zo wordt LUCiD een logisch onderdeel van het stedelijke weefsel.

LUCiD staat voor het nieuwe Cen­trum voor Woord, Beeld en Geluid te Alkmaar, een open en transparant gebouw. Glazen gevels stellen het gebruik ten toon, de stad loopt door in het gebouw. Interieur en exterieur lopen in elkaar over, de glazen gevel is vooral dienend. Een huid om het interieur te klimatiseren.