CENTRUMKERK

CENTRUMKERK

CENTRUMKERK

CENTRUMKERK

In de huidige situatie ligt de kerk verscholen achter oude aan- en uitbouwen. Naast renovatie en nieuwbouw bestaat het ontwerp uit het slopen van deze aanbouwen en een nieuwe uitbreiding aan de achterzijde. Zo krijgt de kerk weer een gezicht in het dorp.

LOCATIE: WINSUM
CATEGORIE: UTILITEITSBOUW
OPDRACHTGEVER: PROTESTANTSE GEMEENTE
PROGRAMMA: KERK, ONTMOETINGS-/MULTIFUNCTIONELE RUIMTE, ZALEN
PERIODE: 2012 – 2014
ZILT_centrumkerk_T04
ZILT_centrumkerk_T02
ZILT_centrumkerk_T03
ZILT_centrumkerk_T05